माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न भोलि शुक्रबार हर्नुहोस् यस्ता उपाय, हट्नेछ आर्थिक संकट !

धर्म शास्त्रमा माता लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनिन्छ । शुक्रबारको दिन लक्ष्मीको पूजा गर्ने विशेष मानिन्छ । यस दिन विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा गर्नु निकै शुभ मानिन्छ । शुक्रबारको दिन माताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न गंगाजलले लक्ष्मीलाई अभिषेक गर्ने र त्यसपछि माता लक्ष्मीको आरती गरी प्रसाद चढाउनुहोस्, यस दिन माता लक्ष्मीको साथमा भगवान विष्णुको पनि पूजा गर्नुहोस् ।

लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्न शुक्रबार अष्टलक्ष्मी स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्छ । यो जप गर्नाले घरमा सुख-समृद्धि हुनुका साथै दु:ख-दुख हट्ने मान्यता रहेको छ ।

श्री अष्टलक्ष्मी स्त्रोतम:

आदि लक्ष्मी
सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि चंद्र सहोदरि हेममये । मुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायिनी मंजुल भाषिणि वेदनुते । पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद-गुण वर्षिणि शान्तिनुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि परिपालय माम् ।

धान्य लक्ष्मी:
अयिकलि कल्मष नाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये । क्षीर समुद्भव मङ्गल रुपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते । मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते । जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि परिपालय माम् ।

धैर्य लक्ष्मी:
जयवरवर्षिणि वैष्णवि भार्गवि मन्त्र स्वरुपिणि मन्त्रमये । सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते । भवभयहारिणि पापविमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि सदापालय माम् ।

गज लक्ष्मी:
जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये । रधगज तुरगपदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते । हरिहर ब्रम्ह सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मि रूपेण पालय माम् ।

सन्तान लक्ष्मी:
अयि खगवाहिनी मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये । गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वर भूषित गाननुते । सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मि परिपालय माम् ।

विजय लक्ष्मी:
जय कमलासनि सद-गति दायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये । अनुदिन मर्चित कुङ्कुम धूसर भूषित वसित वाद्यनुते । कनकधरास्तुति वैभव वन्दित शङ्करदेशिक मान्यपदे । जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयक्ष्मि परिपालय माम् ।

विद्या लक्ष्मी:
प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये । मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे । नवनिद्धिदायिनी कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मि सदा पालय माम् ।

धन लक्ष्मी:
धिमिधिमि धिन्धिमि धिन्धिमि-दिन्धिमी दुन्धुभि नाद सुपूर्णमये । घुमघुम घुङ्घुम घुङ्घुम घुङ्घुम शङ्ख निनाद सुवाद्यनुते । वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते ।

जय जय हे कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् । अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि । विष्णुवक्षःस्थलारूढे भक्तमोक्षप्रदायिनी ।।शङ्ख चक्र गदाहस्ते विश्वरूपिणिते जयः जगन्मात्रे च मोहिन्यै मङ्गलम शुभ मङ्गलम । इति श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम सम्पूर्णम ।

अर्को समाचार:

भोलि मंसिर १० गते शनिबार ५ राशिको लागि खास हुँदै, शनिको अशुभ प्रभावबाट बच्चन अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय!